Välkommen till Aneby jazzklubb

Aneby Jazzklubb är en av landets allra äldsta jazzföreningar och firar sin 60-åriga tillvaro 2021.

 

Ordföranden har ordet!

Hej jazzvänner!

Vi har ju redan i vårt jul-meddelande på hemsidan sagt att vi inte planerar för någon konsertverksamhet under våren. Som pandemi-läget är just nu är det inte realistiskt att tänka att publikbegränsningar kommer att lyftas på ett bra tag. Vi hoppas istället på hösten och att vi då kan fira klubbens 60-års jubileum med något större evenemang.

Trots det oklara läget för konserter just nu, så är det många som ändå har visat sitt stöd för jazz-klubben genom att betala årsavgiften för 2021. Tack för det!

Vi har i klubben också funderat kring årsmötet. Med aktuella begränsningar för allmänna sammankomster så blir det svårt att genomföra vid den tid som stadgarna kräver. Vår kassör har dock gjort klar den ekonomiska redovisningen och fått den godkänd av revisorerna. Vi har nyligen haft ett styrelsemöte och gått igenom ekonomin. Vi fick bidrag från Aneby kommun förra året, men kommunen har godkänt att vi skickar in protokoll och ekonomisk redovisning och att ett årsmöte kan hållas senare.

Till detta försenade årsmöte, som förhoppningsvis kan avhållas i höst, är det viktigt att få förslag på personer som är intresserade av att driva klubben vidare under 2022. Om vi inte kan hitta flera som kan ersätta viktiga uppgifter i nuvarande styrelse, finns en uppenbar risk att klubben måste läggas vilande eller eventuellt läggas ner. Så ni som är intresserade av att det fortsättningsvis ska kunna höras levande jazz i Aneby, hör av er till någon av styrelsens medlemmar!!

Jan Strand
Ordf

 

Kommande Konsert:

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑