Till samtliga medlemmar i Aneby Jazzklubb

Då vi under lång tid befunnit oss i en generationsväxling har allt färre kunnat delta i klubbens arbete. Jag har länge insett att vi inte kan driva verksamheten vidare om vi inte kan rekrytera nya arbetsvilliga ”idealister” som är beredda att jobba med klubbens olika uppgifter. Därför sade jag upp mitt ordförandeskap och bokningsansvar vid årsmötet 2019 för att markera att det är ohållbart att driva klubben med så få aktiva medhjälpare. Jag kommer givetvis fortsätta att hjälpa till med diverse uppgifter om vi löser detta problem.

Vi har därför i styrelsen tagit ett beslut att inte ha någon konsertverksamhet våren 2020, utan i stället jobba aktivt för att rekrytera nya krafter som är beredda att ta ansvar för verksamheten. Vi kan säkert också förändra verksamheten genom nya tanke/arbetssätt, exempelvis samarbete med andra klubbar/föreningar, konserter i andra lokaler med möjlighet till förtäring etc, etc. Ambitionen är att vi ska kunna fortsätta med
konsertverksamhet hösten 2020 förutsatt att vi får en ny ordförande och ytterligare nya medarbetare som biljettförsäljningsansvarig, sekreterare (mailutskick mm) och ljudansvarig, (som kan vara stand-in för ordinarie). På sikt behöver vi också hjälp med kassörsarbete, bokningsansvar etc, etc.

Kontakta mig (eller annan i styrelsen) om intresse finns!
Klubbens ekonomi är mycket god och jag har även talat med samtliga bidragsgivare och förklarat situationen. Kontakten med den inhemska jazzeliten (och även skandinaviska) är den bästa tänkbara och man står i kö för att få komma och spela här i Aneby. Vi kommer att ha ett par klubbträffar under våren där vi tillsammans delar ideér och försöker komma vidare med arbetet. Kallelse kommer att annonseras. 

Anders Bjuhr / ordförande/bokningsansvarig Aneby Jazzklubb

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑